فروشگاه

10 Properties
Sort by:
Featured
 • 990,000تومان
 • 5,400تومان/sq ft

Villa with pool

 • 990,000تومان
 • 5,400تومان/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA
 • بسترها: 4
 • حمام: 1
 • پارکینگ: 1
 • 3410 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
Featured
 • 1,599,000تومان
 • 15,000تومان/sq ft

Equestrian Villa

 • 1,599,000تومان
 • 15,000تومان/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA
 • بسترها: 4
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
 • 990,000تومان
 • 6,000تومان/sq ft

Gorgeous villa bay view

 • 990,000تومان
 • 6,000تومان/sq ft
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • بسترها: 2
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 2150 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
 • 880,000تومان
 • 6,700تومان/sq ft

Gorgeous villa for sale

 • 880,000تومان
 • 6,700تومان/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • بسترها: 4
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 5280 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
 • 990,000تومان
 • 31,000تومان/sq ft

Amazing villa bay front

 • 990,000تومان
 • 31,000تومان/sq ft
13801 S School St, Riverdale, IL 60827, USA
 • بسترها: 4
 • حمام ها: 3
 • پارکینگ: 1
 • 2200 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
 • 25,000تومان/mo

Gorgeous villa

 • 25,000تومان/mo
4761 N Clark St, Chicago, IL 60640, USA
 • بسترها: 6
 • حمام ها: 3
 • پارکینگ: 1
 • 4300 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
 • 7,599,000تومان
 • 18,900تومان/sq ft

Villa relaxing green view

 • 7,599,000تومان
 • 18,900تومان/sq ft
500 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • بسترها: 3
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 2540 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
 • 3,900,000تومان
 • 17,500تومان/sq ft

Villa with pool for sale

 • 3,900,000تومان
 • 17,500تومان/sq ft
3606 NW 5 Ave, Miami, FL 33127, USA
 • بسترها: 5
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 3450 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
 • 1,750,000تومان
 • 7,500تومان/sq ft

Villa for sale

 • 1,750,000تومان
 • 7,500تومان/sq ft
278 NW 36th St, Miami, FL 33127, USA
 • بسترها: 4
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 4100 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
 • 3,700,000تومان
 • 9,900تومان/sq ft

Historic villa

 • 3,700,000تومان
 • 9,900تومان/sq ft
3401 NW 7th Ave, Miami, FL 33127, USA
 • بسترها: 2
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 2170 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago

Compare listings

Compare