برای فروش

30 Properties
Sort by:
Featured
 • 990,000تومان
 • 5,400تومان/sq ft

Villa with pool

 • 990,000تومان
 • 5,400تومان/sq ft
6111 Brynhurst Ave, Los Angeles, CA 90043, USA
 • بسترها: 4
 • حمام: 1
 • پارکینگ: 1
 • 3410 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
Featured
 • 876,000تومان
 • 7,600تومان/sq ft

Design apartment

 • 876,000تومان
 • 7,600تومان/sq ft
Quincy St, Brooklyn, NY, USA
 • بسترها: 3
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 2560 متر مربع
 • مغازه
جزئیات
5 سال ago
Featured
 • 540,000تومان
 • 3,700تومان/sq ft

Renovated studio

 • 540,000تومان
 • 3,700تومان/sq ft
194 Mercer Street, 627 Broadway, New York, NY 10012, USA
 • بسترها: 4
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
 • پاساژ
جزئیات
5 سال ago
Featured
 • 590,000تومان
 • 3,500تومان/sq ft

Guaranteed modern home

 • 590,000تومان
 • 3,500تومان/sq ft
905 Brickell Bay Dr, Miami, FL 33131, USA
 • بسترها: 3
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 3410 متر مربع
 • ویلا
جزئیات
5 سال ago
Featured
 • 459,000تومان
 • 2,560تومان/sq ft

New home for sale

 • 459,000تومان
 • 2,560تومان/sq ft
100 Chopin Plaza, Miami, FL 33131, USA
 • بسترها: 4
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
 • ویلا
جزئیات
5 سال ago
Featured
 • 1,599,000تومان
 • 15,000تومان/sq ft

Equestrian Villa

 • 1,599,000تومان
 • 15,000تومان/sq ft
3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133, USA
 • بسترها: 4
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
 • 670,000تومان
 • 1,300تومان/mo

Single family home

 • 670,000تومان
 • 1,300تومان/mo
3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA
 • بسترها: 4
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1200 متر مربع
 • ویلا
جزئیات
5 سال ago
 • 899,000تومان
 • 7,600تومان/sq ft

Design apartment ocean view

 • 899,000تومان
 • 7,600تومان/sq ft
9854 National Blvd #183, Los Angeles, CA 90034, USA
 • خواب: 1
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 1749 متر مربع
 • مغازه
جزئیات
5 سال ago
 • 990,000تومان
 • 6,000تومان/sq ft

Gorgeous villa bay view

 • 990,000تومان
 • 6,000تومان/sq ft
5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • بسترها: 2
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 2150 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago
 • 880,000تومان
 • 6,700تومان/sq ft

Gorgeous villa for sale

 • 880,000تومان
 • 6,700تومان/sq ft
680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • بسترها: 4
 • حمام ها: 2
 • پارکینگ: 1
 • 5280 متر مربع
 • فروشگاه
جزئیات
5 سال ago

Compare listings

Compare